Świadectwo energetyczne

Czym jest Świadectwo energetyczne?Wzór świadectwa energetycznego

 • jest dokumentem sporządzonym i poświadczonym przez uprawnionego specjalistę, określającym wielkość energii zużywanej na potrzeby 
  • ogrzewania i wentylacji
  • chłodzenia
  • przygotowania ciepłej wody
  • oświetlenia wbudowanego


Świadectwo Energetyczne

 • podaje dla ocenianego budynku lub lokalu wskaźnik EP, który stanowi informację o jakości energetycznej czyli o cechach, które wpływają na poziom zużycia energii w budynku czy lokalu.
  • wyraża ilościową ocenę zużycia energii
  • stanowi jakościową ocenę energetyczną budynku.
 • zawiera także wskaźnik EK, który wyraża zapotrzebowanie na energię, która powinna być dostarczona do budynku.


Świadectwo Energetyczne

 • zawiera wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych mogących poprawić jakość energetyczną rozpatrywanego obiektu.