Termomodernizacja

W 2009 r weszła w życie nowa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W związku z realizacją termomodernizacji inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie.

Warunkiem otrzymania premii jest wykonanie audytu energetycznego wskazującego, że w wyniku termomodernizacji nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię.


Wysokość premii stanowi 20% kwoty kredytu, nie więcej jednak, niż 16% kosztów poniesionych i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.


Termomodernizacja może obejmować np. ocieplenie ścian, wymianę okien, modernizację wentylacji obejmującą odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego.


Ustawa wprowadziła możliwość uzyskania premii remontowej (dla budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przez 14 sierpniem 1961 r.). Premia przysługuje inwestorowi jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi oszczędność co najmniej 10% (przy wskaźniku kosztu nie niższym niż 0.05 i nie wyższym niż 0,70). Jeżeli wskaźnik kosztów przekracza 0,3, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię musi wynosić co najmniej 25%. Wysokość premii stanowi 20% kwoty kredytu, nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia.

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek inwestora, po przedstawieniu audytu energetycznego (audytu remontowego). BGK przekazuje premię jeżeli przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z projektem, w terminie. Bank kredytujący zalicza premię na spłatę wykorzystanego kredytu.